Różnicowo prądowy TYP AC - JEL 1

Opis
 • Typ AC - wrażliwy na przemienny prąd zakłóceniowy. Wytrzymałość na napięcie udarowe: 2000V AC. Wyłącznik różnicowo prądowy pracuje bez dodatkowego źródła zasilania, będąc zasilanym z zasilacza mechanizmu operacyjnego. Porównuje on siłę prądów przepływających przez przewody zerowe i fazowe. Przewody są nawijane na toroid i wraz z uzwojeniem wtórnym tworzą transformator pomiarowy. Przewody prądowe nawijane są w taki sposób, że pola magnetyczne generowane podczas przepływu przez nie prądu elektrycznego są wzajemnie neutralizowane.

  W przebicia izolacji przewodów lub w przypadku, gdy porażona zostaje osoba, system ten staje się nie zbalansowany i pola magnetyczne nie mogą zostać zneutralizowane. Generowane jest pole resztkowe w uzwojeniu wtórnym, zwane wyciekiem prądu. Urządzenie odłącza napięcie w momencie, gdy wartość tego prądu wykracza poza wartość wyłącznika prądu resztkowego.
Funkcje:
 • odłączanie nadmiernie obciążonych obwodów elektrycznych przy uszkodzeniu izolacji przewodów zasilających klientów.
 • odłączanie nadmiernie obciążonych obwodów elektrycznych w przypadku porażenia osoby prądem.
 • wykorzystywany do ochrony nie tylko klientów/obwodów indywidualnych, ale również całego panelu
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe: 230/400V; 50/60 Hz
 • Prąd znamionowy: zgodnie z tabelką
 • Czas reakcji: 30, 100, 300, 500mA.
 • Opóźnienie przed odłączeniem: < 0.1s at I Δ n i < 0.04s at 2I Δ n
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego ≥2000V
 • Odporność na zużycie wynikające z prądu zwarciowego 6000A
 • Złącze: płaskie (tunelowe) złącze śrubowe wykonane z piętra uzwojenia Q235A. o grubości 1.5.
 • Rodzaj plastiku: samo-gaszący nylon PA66
 • Przenikalność elektryczna: >18MV/m
 • czoło styku: srebrny grafit CAg(5).
 • Styk stały: czysta miedź typu T2Y2
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥5000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥10000
 • Kod IP: IP>20
 • Wskazanie pozycji operacyjnej (włączenia)
 • Niepalny materiał plastikowy wyłączników odporny na promienie UV.
 • temperatura otoczenia: -10°C + 45°C
 • Orientacja instalacji: do 2000m
Łączenie:
 • szyna zasilacza (jedynie w przypadku dwubiegunowych)
 • żyły stałe lub elastyczne z sekcjami odpowiadającymi.
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • pozycja montażowa: pionowa
Wyłącznik różnicowo prądowy montowany jest na skrzynce rozdzielczej, a po jego zamontowaniu przewód zerowy i przewód uziemiający nie mogą być łączone razem.

Aby urządzenie pracowało dokładnie musi posiadać ono sieć trój- lub pięcioprzewodową wraz z odrębnym przewodem zabezpieczającym (PE) (np. system uziemiania TN-S lub TT z trzema lub pięcioma przewodami). Instalacja klienta w zależności od typu sieci musi być podłączona albo do przewodu zabezpieczającego albo być uziemiona.

Różnicowo prądowy TYP A - JEL 1A

Opis:
 • Typ A - wrażliwy na prąd zakłóceniowy przemienny i tętniący, wytrzymałość na napięcie udarowe: 2000 V AC / 400 V DC Są to urządzenia zabezpieczające przed prądem resztkowym (RCP) z wzmocnioną wrażliwością i prędkością - są one stosowane w obwodach z harmonicznymi lub w komponentach w których obecny jest bezpośredni prąd tętniący.
Funkcje:
 • Wyłączanie obwodów elektrycznych pod obciążeniem w momencie, gdy izolacja przewodu prowadzącego do klienta zostaje przerwana.
 • Wyłączanie obwodów elektrycznych pod obciążeniem przy bezpośrednim i pośrednim styku.
 • Wyłączanie obwodów elektrycznych pod obciążeniem przy zmiennym doziemnym prądzie zakłócającym podczas uderzeń.
 • Wyłączanie klientów przy obecności harmonicznych spowodowanej światłami luminescencyjnymi.
 • Wyłączanie klientów w obwodach DC przy obecności prądu zakłóceniowego.
 • Wskaźnik mechaniczny pozycji ON
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe: 230/400V; 50Hz
 • Prąd znamionowy: zgodnie z tabelką
 • Czas reakcji: 30, 100, 300, 500mA.
 • Opóźnienie przed odłączeniem: < 0.1s at I Δ n i < 0.04s at 2I Δ n
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego
 • JEL 1A 2Р - 2000 V AC / 400 V DC;
 • JEL 1A 4Р - 2000 V AC / 680 V DC
 • Odporność na zużycie wynikające z prądu zwarciowego 6000A
 • Złącze: płaskie (tunelowe) złącze śrubowe wykonane z piętra uzwojenia Q235A. o grubości 1.5.
 • Rodzaj plastiku: samo-gaszący nylon PA66
 • Przenikalność elektryczna: >18MV/m
 • czoło styku: srebrny grafit CAg(5).
 • Styk stały: czysta miedź typu T2Y2
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥5000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥10000
 • Kod IP: IP>20
 • Wskazanie pozycji operacyjnej (włączenia)
 • Niepalny materiał plastikowy wyłączników odporny na promienie UV.
 • temperatura otoczenia: -25°C ÷ + 45°C
 • Orientacja instalacji: do 2000m
Łączenie:
 • szyna zasilacza (jedynie w przypadku dwubiegunowych)
 • żyły stałe lub elastyczne z sekcjami odpowiadającymi.
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • pozycja montażowa: pionowa
Wyłącznik różnicowo prądowy montowany jest na skrzynce rozdzielczej, a po jego zamontowaniu przewód zerowy i przewód uziemiający nie mogą być łączone razem.

Aby urządzenie pracowało dokładnie musi posiadać ono sieć trój- lub pięcioprzewodową wraz z odrębnym przewodem zabezpieczającym (PE) (np. system uziemiania TN-S lub TT z trzema lub pięcioma przewodami). Instalacja klienta w zależności od typu sieci musi być podłączona albo do przewodu zabezpieczającego albo być uziemiona.

JEL5 (RCD) wyłącznik nadprądowy z blokiem różnicowym

Opis
 • Jest to połączenie automatycznego wyłącznika i elektromagnetycznego wyłącznika różnicowo prądowego. Łączy on w sobie właściwości tych dwóch elementów.
 • Wyłącznik reaguje na zwarcia lub przeciążenia występujące w zabezpieczanym obwodzie, zaś elektromagnetyczny wyłącznik różnicowo prądowy na przebicia w izolacji przewodów.
 • Porównuje on siłę prądów przepływających przez przewody zerowe i fazowe.
 • Przewody są nawijane na toroid i wraz z uzwojeniem wtórnym tworzą transformator pomiarowy.
 • Przewody prądowe nawijane są w taki sposób, że pola magnetyczne generowane podczas przepływu przez nie prądu elektrycznego są wzajemnie neutralizowane.
 • W przypadku przebicia izolacji jednego z przewodów lub w przypadku porażenia osoby prądem, system staje się niezbalansowany i pola magnetyczne nie mogą zostać zneutralizowane.
 • Generowane jest pole resztkowe w uzwojeniu wtórnym, zwane wyciekiem prądu. W momencie, gdy wartość prądu przekroczy wartość graniczną wyłącznika różnicowo prądowego urządzenie odłącza się, a wyłącznik różnicowo prądowy odłącza się od sieci zasilającej.
 • Urządzenie działa bez jakiegokolwiek dodatkowego źródła zasilania innego niż elektromagnetyczny prąd resztkowy i nie jest podatne na wahania i spadki napięcia.
Funkcje:
 • wyłączanie nadmiernie obciążonych obwodów elektrycznych przy zwarciach i przeciążeniach.
 • odłączanie nadmiernie obciążonych obwodów elektrycznych przy uszkodzeniu izolacji przewodów zasilających klientów.
 • odłączanie nadmiernie obciążonych obwodów elektrycznych w przypadku porażenia osoby prądem.
 • wykorzystywany do ochrony nie tylko klientów/obwodów indywidualnych, ale również całego panelu
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • sterowanie: ręczne włączanie i automatyczne wyłączanie w przypadku przebicia izolacji.
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe: 230V 50 Hz
 • Czas reakcji na prąd resztkowy: 30, 100, 300, 500mA.
 • Opóźnienie przed odłączeniem:
  determinowane przez wyłącznik różnicowo prądowy. < 0.1s at I Δ n i < 0.04s at 2I Δ n
  determinowany przez wyłącznik < 0.1s
 • Charakterystyka członu naprądowego wyłącznika: C
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego: ≥2000V
 • Zdolność wyłączania: 6000A
 • Złącze: płaskie (tunelowe) złącze śrubowe wykonane z piętra uzwojenia Q235A. o grubości 1.5.
 • Rodzaj plastiku: samo-gaszący nylon PA66
 • wytrzymałość dielektryczna: >18MV/m
 • czoło styku: srebrny grafit CAg(5).
 • Styk stały: czysta miedź typu T2Y2
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥500
 • 0
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥10000
 • Kod IP: IP>20
 • Wskazanie pozycji operacyjnej (włączenia)
 • Niepalny materiał plastikowy odporny na promienie UV.
 • temperatura otoczenia: -10°C + 45°C
 • Orientacja instalacji: do 2000m
Łączenie:
 • żyły stałe lub elastyczne z sekcjami odpowiadającymi.
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • pozycja montażowa: pionowa
Wyłącznik różnicowo prądowy montowany jest na skrzynce rozdzielczej, a po jego zamontowaniu przewód zerowy i przewód uziemiający nie mogą być łączone razem.

Aby urządzenie pracowało dokładnie musi posiadać ono sieć trój- lub pięcioprzewodową wraz z odrębnym przewodem zabezpieczającym (PE) (np. system uziemiania TN-S lub TT z trzema lub pięcioma przewodami).

Ochronniki przepięciowe typu SPD

Opis:
 • Ochronnik przepięciowy składa się z półprzewodzącego elementu zaworowego, który otwiera się w pewnych warunkach.
 • W normalnych warunkach systemowych, ochronnik przepięciowy posiada nieskończenie wysoką rezystencję między zabezpieczanymi przewodami a obwodem uziemiającym.
 • Przy wzroście napięcia spowodowanego warunkami atmosferycznymi lub awarią systemu, element zaworowy otwiera i kieruje nadmierne napięcie do obwodu uziemionego.
 • Po przywróceniu normalnego napięcia element zaworowy zamyka się. Ochronnik jest w stanie wytrzymać wysokie chwilowe przeciążenie.
Funkcje:
 • ochrona mocno obciążonych obwodów elektrycznych przed przeciążeniem.
 • wykorzystywany do ochrony nie tylko klientów/obwodów indywidualnych, ale również całego panelu
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • sterowanie: automatyczne wyłączanie przy awarii wyjściowej i przywróceniu normalnego stanu po wyeliminowaniu
 • zagrożenia.
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe Uc: - napięcie robocze ochronnika przepięciowego wynosi 275/440V; 50Hz.
 • Napięcie udarowe: napięcie wytwarzane w złączach ochronnika przepięciowego przy przepływającym znamionowym prądzie wyładowczym; zgodnie z tabelkami.
 • Znamionowy prąd wyładowczy - wartość znamionowa prądu wyładowczego z sinusoidą 8/20μs, który może być powtarzalnie kierowany do ziemi: zgodnie z tabelkami.
 • Pełny prąd wyładowczy Imax - górna wartość prądu wyładowczego z sinusoidą 8/20μs, który ochronnik przepięciowy może przetrzymać jednorazowo: zgodnie z tabelką.
 • Stały prąd roboczy: do 800μA dla 1P, 2P i 3P; do 600μA dla 1P + N, 3P + N
 • Wskazanie uszkodzonego ochronnika przepięciowego
 • Oferowany w typach: 1P; 1P + N; 3P; 3P + N
Łączenie:
 • żyły stałe lub elastyczne z sekcjami odpowiadającymi.
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • pozycja montażowa: pionowa
 • montowanie na przodzie skrzynki rozdzielczej lub tuż przed wyłącznikiem zgodnie z załączonymi schematami.
 • Niepalny materiał plastikowy odporny na promienie UV.
 • temperatura otoczenia: -10°C + 45°C
 • Orientacja instalacji: do 2000m
© Am-Elektro wszystkie prawa zastrzeżone. agrafnet.pl
Kalwaria Zebrzydowska
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
szybka nawigacja