LT 1 – D/K

Opis
 • Styczniki LT 1 – D/K są stycznikami do prądu przemiennego używanymi do sterowania obwodami i dla użytkowników klasy AC3. Odpowiedni dla użytkowników posiadających prąd znamionowy do 95A. Styczniki oferowane są w typie ze stykiem 1 NO do tworzenia obwodów operacyjnych, zaś modele powyżej 40A posiadają stycznik operacyjny 1NC.
Funkcje:
 • włączanie i wyłączanie nadmiernie obciążonych obwodów elektrycznych przy sygnale kontrolnym przesyłanym do cewki.
 • tworzenie systemów sterowania.
 • wykorzystywany jako element operacyjny w panelach sterujących procesami.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • niezawodna separacja styczników
 • zabezpieczona pokrywa ruchomej części stycznika.
Dane techniczne:
 • Klasa robocza: AC 3
 • Znamionowe napięcie robocze styczników: do 690V; 50/60Hz.
 • Skład powierzchni styku: miedź niestopowa z powłoką 80% AgSnO
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego >8000V
 • Napięcie znamionowe cewki: od 12 do 400V AC
 • Materiał cewki: czysta miedź typu QA-1
 • Materiał rdzenia magnetycznego: stal stopowa typ 360
 • Materiał części ruchomej: bakelit
 • Limity napięcia cewki kontrolnej: od 0.8 do 1.15 Uc.
 • Złącze: złącze śrubowe.
Łączenie:
 • żyły elastyczne z i bez złącza kablowego
 • żyły stałe
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥1000000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥10000000
 • Liczba cyklów na godzinę: 1200 do 32A; 600 dla 40-95A
 • Moc wyciekająca biegunowa: do 13W
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • śrubami mocowanymi do powierzchni
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie + 5°
 • Plastik: niepalny i odporny na zużycie związane z działaniem promieni UV (materiał samo-gaszący)..
 • temperatura otoczenia: -10°C + 60°C
 • Wysokość: do 2000m

LT 1 – F

Opis:
 • Styczniki LT 1-F są stycznikami prądu przemiennego wykorzystywanymi do sterowania obwodami i dla użytkowników pracujących w normalnych warunkach roboczych do włączania i wyłączania w środowisku użytkowym i roboczym. Są odpowiednie dla użytkowników z poborem mocy elektrycznej od 115A do 800A.
Funkcje:
 • częste włączanie i wyłączanie nadmiernie obciążonych obwodów elektrycznych przy sygnale kontrolnym przesyłanym do cewki.
 • tworzenie systemów przeznaczonych do kontroli użytkowników
 • wykorzystywany jako element operacyjny w panelach sterujących procesami.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • niezawodna separacja styczników
 • zabezpieczona pokrywa ruchomej części stycznika.
Dane techniczne:
 • Klasa robocza: AC 3
 • Znamionowe napięcie robocze styczników: do 1000V; 50/60Hz.
 • Skład powierzchni styku: miedź niestopowa z powłoką 80% AgSnO
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego >8000V
 • Skład cewki: czysta miedź do produkcji cewek typ QA-1.
 • Skład rdzenia magnetycznego: stal stopowa 360
 • Skład części ruchomej: bakelit
 • Napięcie znamionowe cewki: 230 i 400V AC
 • Limity napięcia cewki kontrolnej: od 0.8 do 1.15 Uc.
 • Złącze: złącze śrubowe.
Łączenie:
 • żyły elastyczne z i bez złącza kablowego
 • żyły stałe
 • szyna
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥10000000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥10000000
 • Liczba cyklów (włączanie) na godzinę: 200
 • Moc wyciekająca biegunowa: od 16 do 80W
Montowanie:
 • śrubami mocowanymi do powierzchni
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie + 10°
 • Plastik: niepalny i odporny na zużycie związane z działaniem promieni UV (materiał samo-gaszący)..
 • temperatura otoczenia: -10°C + 60°C
 • Wysokość: do 2000m

LP 1-D

Opis:
 • Styczniki LP1D są styczniki prądu przemiennego z cewką na prąd stały wykorzystywaną do sterowania. Wtyczki stycznika zaprojektowane są do kontroli obwodów na prąd przemienny i użytkowników pracujących w normalnej klasie roboczej AC-3 z częstym włączaniem i wyłączaniem w środowisku użytkowym i roboczym. Styczniki są odpowiednie dla użytkowników z poborem mocy elektrycznej od 9A do 225A.
Funkcje:
 • włączanie i wyłączanie użytkowników posiadających prąd zmienny w schematach kontrolnych prądu stałego przy sygnale kontrolnym przesyłanym do cewki.
 • tworzenie systemów przeznaczonych do kontroli użytkowników
 • wykorzystywany jako element operacyjny w panelach sterujących procesami.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • niezawodna separacja styków.
 • zabezpieczona pokrywa ruchomej części stycznika.
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe cewki kontrolnej: od 12V DC do 220V DC
 • Znamionowe napięcie robocze obwodu zasilającego: do 690V DC.
 • Napięcie izolacji: 690V
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego >8000V
 • Limity napięcia cewki kontrolnej: od 0.8 do 1.15 Uc.
 • Złącze: złącze śrubowe.
Łączenie:
 • żyły elastyczne z i bez złącza kablowego
 • żyły stałe
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥10000000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥10000000
 • Liczba cyklów na godzinę: 1200 do 32A; 600 dla 40-95A
 • Moc wyciekająca biegunowa: do 13W
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • śrubami mocowanymi do powierzchni
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie + 5°
 • Plastik: niepalny i odporny na zużycie związane z działaniem promieni UV (materiał samo-gaszący).
 • temperatura otoczenia: -10°C + 60°C
 • Wysokość: do 2000m

CJ19-43

Opis:
 • Styczniki AC CJ 19-43 to specjalnie zaprojektowane urządzenia elektroniczne do komutacji kondensatorów trójfazowych wykorzystywanych do korekcji mocy.
 • Zmieniają one stycznik LT1 Dxx na zmontowaną grupę w celu obniżenia wartości szczytowej prądu powstałej w przejściowym procesie włączania / wyłączania kondensatora. Grupa ta składa się z rezystorów ograniczających włączanych na początku procesu przejściowego (włączanie / wyłączanie grupy kondensatora).
 • Styczniki nadają się do kondensatorów z prędkością przepływu do 50kVAr.
Funkcje:
 • włączanie / wyłączanie kondensatorów w celu kompensacji mocy biernej.
 • tworzenie systemów do kompensacji komponentu energii biernej
 • obniżanie prądu przejściowego o szczytowej wartości podczas włączania / wyłączania kondensatora.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • niezawodna separacja styków.
 • zabezpieczona część kondensatora styka się się ze stykiem klienta.
 • nie pozwala na ręczną obsługę.
Dane techniczne:
 • Klasa robocza: AC 6
 • Napięcie znamionowe przy cewce kontrolnej: 230V AC; 50/60Hz
 • Znamionowe napięcie robocze obwodu zasilającego: do 690V AC.
 • Napięcie izolacji: 690V
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego >8000V
 • Limity napięcia cewki kontrolnej: od 0.8 do 1.15 Uc.
 • Liczba styków: 3 styki prądowe NO + 1 styk roboczy
 • Złącze: złącze śrubowe.
Łączenie:
 • żyły elastyczne z i bez złącza kablowego
 • żyły stałe
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥300000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥1000000
 • Liczba cyklów (włączanie) na godzinę: do 600
 • Moc wyciekająca biegunowa: do 13W
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • śrubami mocowanymi do powierzchni
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie + 5°
 • Plastik: niepalny i odporny na zużycie związane z działaniem promieni UV (materiał samo-gaszący)..
 • temperatura otoczenia: -10°C + 60°C
 • Wysokość: do 2000m

LT 4 – Dxx

Opis:
 • Styczniki z serii LT 4-Dxx to specjalnie zaprojektowane urządzenia elektromagnetyczne do komutacji trójfazowego silnika indukcyjnego ze zwrotnym schematem kontrolnym. Są to dwa styczniki prądu przemiennego z serii LT 4-Dxx połączone razem mechanicznie. Łączenie mechaniczne zapewnia również blokowanie jednoczesnego włączania się styczników. Stycznik wykorzystywany jest do sterowania zwrotnego silnikami indukcyjnymi z krótko spiętym wirnikiem.
 • Styczniki z tej serii oferowane są dla klientów posiadających prąd o natężeniu do 95A.
Funkcje:
 • włączanie silników elektrycznych w jednym kierunku obrotów i odwracanie kierunku obrotów poprzez komendę zewnętrzną.
 • tworzenie systemów sterowania.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • niezawodne włączanie lub separacja styków.
 • zabezpieczona część styczników styka się się ze stykiem klienta.
 • zabezpieczona pokrywa ruchomej części stycznika.
 • brak możliwości równoczesnego włączenia dwóch styczników z tej samej grupy ze względu na blokadę mechaniczną.
Dane techniczne:
 • Klasa robocza: AC 3
 • Napięcie znamionowe przy cewce kontrolnej: 230V AC; 50/60 Hz
 • Znamionowe napięcie robocze obwodu zasilającego: do 690V AC.
 • Napięcie izolacji: 690V
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego >8000V
 • Limity napięcia cewki kontrolnej: od 0.8 do 1.15 Uc.
 • Ilość wtyków: 3 styki NO + 1 styk operacyjny NO (dla styczników powyżej 40A załączany jest dodatkowy kontakt NC).
 • Złącze: złącze śrubowe.
Łączenie:
 • żyły elastyczne z i bez złącza kablowego
 • żyły stałe
 • Uwaga: Styczniki oferowane są bez okablowania fabrycznego.
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥1 000 000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥10 000 000
 • Liczba cyklów (włączanie) na godzinę: do 600
 • Moc wyciekająca biegunowa: do 13W
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • śrubami mocowanymi do powierzchni
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie + 5°
 • Plastik: niepalny i odporny na zużycie związane z działaniem promieni UV (materiał samo-gaszący)..
 • temperatura otoczenia: -10°C + 60°C
 • Wysokość: do 2000m

Styki pomocnicze

Opis:
 • W razie potrzeby zapewniane są styki pomocnicze. . Są one specjalnie zaprojektowane do montażu na ruchomej części rdzenia magnetycznego styczników LT 1K/D.
Funkcje:
 • poszerzenie liczby styczników roboczych do 4 w różnych kombinacjach.
 • włącza równocześnie z drugim systemem styków stycznika.
Dane techniczne:
 • Klasa robocza: AC 3
 • Napięcie izolacji: 690V
 • Złącze: złącze śrubowe.
Łączenie:
 • żyły elastyczne z i bez złącza kablowego
 • żyły stałe
Montowanie:
 • na ruchomej pokrywie stycznika poprzez zaciśnięcie
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie + 5°
 • Plastik: niepalny i odporny na zużycie związane z działaniem promieni UV (materiał samo-gaszący)..

Styki pomocnicze LT03-DN11

Opis:
 • Zapewniają w razie potrzeby dodatkową liczbę punktów wtyków, a także montowane są z boku ruchomej części rdzeni magnetycznych styczników z serii LT1D. Oferowane są warianty z dwoma dodatkowymi punktami wtyku NO i NC
Funkcje:
 • poszerzenie liczby operacyjnych roboczych punktów wtyku.
 • włączanie równocześnie z resztą systemu styków stycznika.
Charakterystyka techniczna:
 • Standard środowiskowy AC 3
 • Napięcie izolacji: 690V
 • Podwójny łącznik: łącznik śrubowy
Połączenie:
 • żyły elastyczne z i bez końcówki kabla
 • żyły stałe
Metoda montażowa:
 • pozycja montażowa: z boku stycznika
 • Plastik: odporny na promienie UV i nie palny (materiał samo-gaszący).

Człon zestykowy opóźniający LT02-Dxx

Opis:
 • LT02-Dxx stworzony jest do ustalania przerw od 0.1 do 180s w innych schematach kontrolnych. Najczęściej używany wraz ze stycznikami LT1-Dxx do tworzenia “star/delta” zapłonników do sterowania silnikiem elektrycznym jako, że zapewnia on odpowiedni czas potrzebny na uzwojenie silnika.

Styczniki modułowe seria K

Opis:
 • Modułowe styczniki z serii K wykorzystywane do komutacji mono-fazowych i trójfazowych użytkowników o małej mocy. Zapewniają one połączenie pomiędzy klientami na niedużej przestrzeni, cichą pracę, montaż jedynie na szynach DIN.
Funkcje:
 • włączanie klientów do sieci
 • tworzenie systemów sterowania.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • niezawodne włączanie lub separacja styków.
Dane techniczne:
 • Klasa robocza: AC 3
 • Napięcie znamionowe przy cewce kontrolnej: 230V AC; 50/60 Hz
 • Napięcie izolacji: 440V
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego >8000V
 • Złącze: złącze śrubowe.
Łączenie:
 • żyły elastyczne z i bez złącza kablowego
 • żyły stałe
Montowanie:
 • na szynie montażowej DIN
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie + 5°
 • Plastik: niepalny i odporny na zużycie związane z działaniem promieni UV (materiał samo-gaszący)..
 • temperatura otoczenia: -10°C + 60°C
 • Wysokość: do 2000m
© Am-Elektro wszystkie prawa zastrzeżone. agrafnet.pl
Kalwaria Zebrzydowska
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
szybka nawigacja