Rozłączniki

Serie trój i cztero biegunowe odłącznika obciążeniowego ISS2 xxx przeznaczone są do montażu na głównej płycie elektrycznej w celu odłączania obwodów, włączania generatorów jako, że nie wpływa na nie zmienność w częstotliwości. Duża siła mechaniczna i odporność na cyrkulację.

Prosta i bezpieczna obsługa. Istnieje możliwość dodania okienka przez które możliwe będzie sprawdzenie rozłączenia.


ISS1 63 … 100A

Funkcje:
 • włączanie / wyłączanie obwodów znacznie obciążonych.
 • rozłączanie obwodów elektrycznych.
 • możliwość wykorzystania jako główny wyłącznik.
Dane techniczne:
 • Napięcie znamionowe: 230/400V; 50/60Hz
 • Złącze: płaskie (tunelowe) złącze śrubowe.
 • Łączenie: szyna zasilacza, żyły stałe lub elastyczne.
 • Moment dokręcania: 1,33Nm
Napięcie izolujące: ≥500V
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥10000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥20000
 • Kod IP: IP>20
Montowanie: szyna montażowa DIN
 • Materiał plastikowy odporny na promienie UV.
 • temperatura otoczenia: -20°C + 55°C

ISS2 125 … 800A

Funkcje:
 • włączanie i wyłączanie obwodów elektrycznych pod obciążeniem.
 • rozłączanie obwodów elektrycznych.
 • wykorzystywany jako główny wyłącznik
 • odporny na wysokie napięcie oraz zwarcia w obwodzie zabezpieczonym.
 • nie posiada funkcji zabezpieczającej.
Dane techniczne:
 • Napięcie znamionowe: nie wyższe niż 660V; 50/60Hz.
 • Podwójny łącznik: łączenie śrubowe
 • Łączenie: żyła jednodrutowa i elastyczna
Napięcie izolacji: ≥1000V
 • Odporność na napięcie udarowe 8000V
 • Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): ≥5 000
 • Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): ≥10 000
 • Wskaźnik ochrony IP>20
Metoda montażu: do powierzchni przy użyciu śrub
 • Plastik odporny na promienie UV.
 • temperatura otoczenia: -20°÷40ºС

EQ 2M od 125 do 800A

Funkcje:
 • włączanie i wyłączanie obciążonych obwodów elektrycznych pod niskim napięciem.
 • odłączanie obwodu elektrycznego od jednego ze źródeł zasilania i natychmiastowe przełączanie na drugi.
 • wykorzystywany jako główny przełącznik.
 • odporny na wysokie napięcie oraz zwarcia w obwodzie zabezpieczonym.
 • nie posiada funkcji zabezpieczającej.
Dane techniczne:
 • Napięcie znamionowe: nie wyższe niż 660V; 50/60Hz.
 • Podwójny łącznik: łączenie śrubowe
 • Łączenie: żyła twarda i elastyczna
Napięcie izolacji: ≥1000V
 • Odporność na napięcie udarowe 8000V
 • Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): ≥5 000
 • Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): ≥10 000
 • Wskaźnik ochrony IP>20
Metoda montażu: do powierzchni przy użyciu śrub
 • Plastik odporny na promienie UV.
 • temperatura otoczenia: -20°÷40ºС
 • Możliwość przesunięcia trzonka na przedni panel płyty.
 • Mały rozmiar
 • Wskazanie które z dwóch zasilań działa.

(MCCB) seria DS1 od 40 do 800A

Funkcje:
 • włączanie / wyłączanie obwodów znacznie obciążonych.
 • rozłącznie obwodów elektrycznych i kontrola użytkowników.
 • może być wykorzystany jako główny wyłącznik w domu lub instalacjach przemysłowych.
 • odporny na prąd pod wysokim napięciem oraz zwarcia w obwodzie zabezpieczonym.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • sterowanie: instrukcja
 • możliwość montażu urządzeń pomocniczych w celu automatyzacji
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe: 690V; 50/60Hz
 • Napięcie izolujące: 2000V
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego ≥8000V
 • Złącze: płaskie (tunelowe) złącze wkrętowe dla wyłączników do 160A i złącze śrubowe dla wyłączników od 250A do 1600A.
Łączenie:
 • Łączenie: żyła stała i elastyczna
 • łączenie przednich żył
 • możliwość zamontowania na złączu przedłużającym
 • Elementy plastikowe nie zawierające palnego nylonu PA66
 • Przenikalność elektryczna puszki: >16MV/m
 • Odporność na nienormalne nagrzewanie i ogień części zewnętrznych:: 960°C
 • styk stały - skład: czysta miedź T2Y2
 • czoło styku: srebrny grafit CAg(5).
 • grubość: zależy od prądu
 • Moment dokręcania: 1,33Nm
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥10000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥20000
 • Kod IP: IP>20
Montowanie:
 • łączenie przy pomocy śrub
 • pozycja montażowa: pionowa
 • Niepalny materiał plastikowy odporny na promienie UV.
 • Przycisk testowy
 • temperatura otoczenia: -20°÷55ºС

DS1 do 1600A – typ elektroniczny (MCCB)

Funkcje:
 • włączanie / wyłączanie obwodów znacznie obciążonych.
 • rozłącznie obwodów elektrycznych i kontrola użytkowników.
 • może być wykorzystany jako główny wyłącznik w domu lub instalacjach przemysłowych.
 • odporny na prąd pod wysokim napięciem oraz zwarcia w obwodzie zabezpieczonym.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • sterowanie: instrukcja
 • możliwość regulacji parametrów modułu elektrycznego poprzez moduły bezpośrednie (kombinacja kluczy) dzięki czemu możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarciami.
 • równoczesne zabezpieczenie trzech faz.
 • możliwość montażu urządzeń pomocniczych w celu automatyzacji
 • wykonywanie testu TT, 15 V DC
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe: 690V; 50/60Hz
 • Napięcie izolujące: 2000V
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego ≥8000V
 • Złącze: płaskie (tunelowe) złącze śrubowe.
Łączenie:
 • Łączenie: żyła stała i elastyczna
 • łączenie przednich żył
 • możliwość zamontowania na złączu przedłużającym
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥10000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥20000
 • Kod IP: IP>20
 • Odporność na nienormalne nagrzewanie i ogień części zewnętrznych:: 960°C
Montowanie:
 • łączenie przy pomocy śrub
 • pozycja montażowa: pionowa
 • Niepalny materiał plastikowy odporny na promienie UV.
 • Przycisk testowy
 • temperatura otoczenia: -20°÷55ºС
Funkcje zabezpieczające:
 • Funkcja L - regulacja skokowa służąca do ochrony przed przeciążeniem. Regulacja prądu roboczego I1=0.4+1xIn przy czym współczynniki mogą przyjmować wartości 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 0.95 i 1.
 • Regulacja opóźnienia t1 zabezpieczenia przed przeciążeniem - regulacja skokowa przyjmująca cztery wartości A-3s; B-6s; C-12s; D-18s. przy prądzie równym I=6I1. Wykres krzywych prądu zaprezentowany został na ryk. 1.
 • Regulacja przejściowego prądu zabezpieczającego przed zwarciem I3=X x I1, gdzie X może przyjąć wartość dyskretną 1.5; 2; 4, 6, 8, 10.

Urządzenia wspomagające dla wyłączników o dużej wydajności typu DS1 (MCCB)

Biorąc pod uwagę sposób montażu, urządzenia pomocnicze mogą zostać podzielone na dwie grupy:

Styk pomocniczy OF

Funkcje:
 • Urządzenie dostosowuje się do warunków pracy wyłącznika; posiada stycznik NO i NC.
Dane techniczne:
 • do wyłączników o styku pomocniczym przez, który przechodzi prąd roboczy do 160 A. 3A
 • do wyłączników o styku pomocniczym przez, który przechodzi prąd roboczy od 250 do 800A. 6A
 • możliwe łączenie przewodów
 • etykietowanie kabli
Montowanie:
 • Montowany w specjalnym gnieździe po uprzednim demontażu pokrywy
Uwaga: Wyłączniki oferowane są wraz z zamontowanym komponentem Łączenie: Łączony z systemem operacyjnym poprzez załączone przewody.

Wyzwalacz napięciowy (MX)

Funkcje:
 • Urządzenie wykorzystywane jest do zdalnego sterowania wyłącznikami jako, że po przejściu przez niego sygnału napięcia zaczyna ono działać i wyłącza wyłącznik do którego jest przymocowane.
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe: 230/400V; 50/60Hz
 • cewka elektromagnetyczna 100VA dla wyłączników do 400A.
 • cewka elektromagnetyczna 150VA dla wyłączników od 630 do 800A.
 • możliwe łączenie przewodów
Montowanie:
 • Montowany w specjalnym gnieździe po uprzednim demontażu pokrywy
Uwaga: Wyłączniki oferowane są wraz z zamontowanym komponentem Łączenie: Łączony z systemem operacyjnym poprzez załączone przewody.

Wyzwalacz podnapięciowy (MN)

Funkcje:
 • Urządzenie to wyłącza i.lub nie pozwala na włączenie wyłącznika do którego jest przymocowane w momencie, gdy dochodzi do odcięcia zasilania lub spadku napięcia mieszczącego się w pewnych granicach.
Dane techniczne:
 • Napięcie znamionowe: 230/400V; 50Hz
 • cewka elektromagnetyczna 6VA dla wyłączników do 400A.
 • cewka elektromagnetyczna 10VA dla wyłączników od 630 do 800A.
 • możliwe łączenie przewodów
 • wyłącza przy spadku napięcia do 75% napięcia roboczego
Montowanie:
 • Montowany w specjalnym gnieździe po uprzednim demontażu pokrywy
Uwaga: Wyłączniki oferowane są wraz z zamontowanym komponentem Łączenie: Łączony z systemem operacyjnym poprzez załączone przewody.

Zdalne sterowanie

Opis:
 • Urządzenie włącza/wyłącza wyłącznik do którego przymocowany jest ręczny operacyjny mechanizm obrotowy.
 • dwie pozycje operacyjne mechanizmu wykonawczego ustawionego na 90°C
Montowanie:
 • Podstawa montowana jest przy użyciu śrub do pokrywy (schemat 1 montowania), zaś uchwyt montowany jest do drzwiczek skrzynki rozdzielczej, która przy użyciu osi przedłużającej łączona jest z podstawą.

(MCCB) z serii DW1

Opis:
 • Seria DW1 oferuje inteligentne wyłączniki wykorzystywane do sterowania i ochrony elektrycznej sieci rozdzielczej o niskim napięciu. Możliwość ustawienia parametrów ochrony obwodu, wbudowany wyzwalacz podnapięciowy, zdalne sterowanie, ochrona uziemienia i monitoring obciążenia sieci.
Funkcje:
 • włączanie / wyłączanie obwodów znacznie obciążonych.
 • rozłącznie obwodów elektrycznych i kontrola użytkowników.
 • wykorzystywany jako główny wyłącznik w domu lub instalacjach przemysłowych.
 • odporny na prąd pod wysokim napięciem oraz zwarcia w obwodzie zabezpieczonym.
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • sterowanie pracą silnika
 • zamontowane urządzenia pomocnicze w celu automatyzacji procesów - wyzwalacz podnapięciowy, ochrona uziemienia, inteligentny blok kontrolny umożliwiający wyboru ochranianej funkcji.
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe: 690V; 50/60Hz
 • Napięcie izolujące: 2000V
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego ≥8000V
 • Złącze: łączenie śrubowe przy użyciu 4 śrub przytwierdzonych do szyny zasilania.
Łączenie:
 • miedziowe szyny
 • łączenie przy użyciu szynoprzewodów - z tyłu.
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥500
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥9000
 • Kod IP: IP54
Montowanie:
 • poziomowanie przy pomocy śrub
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie 5°
 • Niepalny materiał plastikowy odporny na promienie UV.
 • Przycisk testowy
 • temperatura otoczenia: -10°C + 45°C
 • Orientacja instalacji: do 2000m
Podstawowe funkcje zabezpieczające:
 • ochrona przed przeciążeniem sieci z długim opóźnieniem czasowym
 • ochrona przed zwarciami z krótkim opóźnieniem czasowym, limitem czasu inwersji.
 • ochrona przed zwarciami z krótkim opóźnieniem czasowym, ustalonym limitem czasu.
 • natychmiastowe zabezpieczenie przed zwarciami
 • funkcja zabezpieczenia uziemienia
 • funkcja pełnej stabilności
 • funkcja “Overload alarm” informująca o przeciążeniach sieci
 • funkcja testu
 • funkcja automatycznej diagnostyki
Wyłączniki typu komutacyjnego ze złączem RS 485 do transmisji dupleksowej wszystkich parametrów funkcji, wykonanie regulacji, a także wprowadzenie danych mogą być również przeprowadzone na życzenie klienta i zawarte w umowie o dostawie.

EQ1 (ATS)

Opis:
 • System przełączania podwójnego zasilania EQ1 zaprojektowany tak, aby zapewnić stałe zasilanie oraz automatyczny przełącznik do przełączania dwóch źródeł zasilania na wypadek awarii lub odstępstw od ustawionych parametrów. System przełączania podwójnego zasilania składa się z dwóch wyłączników o dużej pojemności zamontowanych na metalowej ramie złączonej ze wspólnym mechanizmem operacyjnym i sterowany jest on przy użyciu urządzenia sterującego kontrolującego zgodność parametrów systemu.
Funkcje:
 • włączanie i wyłączanie nadmiernie obciążonych obwodów elektrycznych przy rozbieżności parametrów zasilania.
 • Przełączanie podwójnego zasilania przy braku fazy.
 • rozłącznie obwodów elektrycznych i kontrola użytkowników.
 • wykorzystywany jako główny wyłącznik w domowych i przemysłowych instalacjach rozdzielczych zasilanych z generatora lub drugiego źródła zasilania (szpitale, poczty, obiekty wojskowe, pomieszczenia sterujące).
 • znakomicie nadaje się do charakterystyki prądu o dużej niezawodności.
 • Sterowanie: silnikowe
Kontroluje następujące parametry obwodu:
 • obecność trzech faz.
 • utrzymuje napięcie fazowe w ustawionych limitach.
 • przeciążenia
 • zwarcia przy wylocie
Dane techniczne:
 • Robocze napięcie znamionowe: 690V; 50/60Hz
 • odporność na zużycie wynikające z napięcia udarowego ≥6000V
 • Złącze: łączenie śrubowe przy użyciu 4 śrub przytwierdzonych do szyny zasilania.
Łączenie:
 • miedziowe szyny
 • żyły stałe lub elastyczne
 • Odporność na zużycie elektryczne (ilość cykli): ≥60000
 • Odporność na zużycie mechaniczne (ilość cykli): ≥10000
 • Kod IP: IP21
Montowanie:
 • poziomowanie przy pomocy śrub
 • pozycja montażowa: pionowe nachylenie - maksymalnie 5°
 • Niepalny materiał plastikowy wyłączników odporny na promienie UV.
 • temperatura otoczenia: -10°C + 45°C
 • Orientacja instalacji: do 2000m
Podstawowe funkcje urządzenia sterującego:
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniami
 • Natychmiastowe zabezpieczenie przed zwarciami
 • Zabezpieczenie przed niedofazowaniem
 • Zabezpieczenie podnapięciowe
 • Możliwość ustawienia czasowego zmiany źródła zasilania - min. 3s
 • Możliwość automatycznego przełączenia na główne źródło zasilania po przywróceniu parametrów.
System przełączania podwójnego zasilania oferowany jest w dwóch typach:
 • z wyświetlaczem (urządzenie sterujące) zamontowanym na płycie montażowej (zintegrowanej)
 • z odrębnym wyświetlaczem sterującym

Rozłączniki MCCB

Opis:
 • Proste, miedziane, cynowane elektrolitycznie płytki umożliwiające łączenie kabli poza zaciskami, zapewniające doskonałą styczność z podstawą zacisku. W zależności od mocy znamionowej zacisku dostępne są płytki zaciskowe o różnych przekrojach.
Montowanie:
 • Płytki są przykręcane bezpośrednio do podstawy zacisku.
© Am-Elektro wszystkie prawa zastrzeżone. agrafnet.pl
Kalwaria Zebrzydowska
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
szybka nawigacja