Cyfrowy programator jedno-kanałowy TE 15A

Opis
 • Zegar wytwarzany jest w technologi CMOS z kwarcowym mini -kontrolerem, który zapewnia jego niezawodne funkcjonowanie.
 • Zegar został dostosowany do montażu na szynie DIN. Może on zapamiętać do ośmiu programów ON/OFF (cykli ON/OFF) Ustawienia każdego programu wprowadzane są za pomocą przycisków. Programowanie zaczyna się poprzez wybór dni tygodnia (można wybierać spośród całego cyklu tygodniowego, cyku dni roboczych, cyklu weekendowego lub konkretnego dnia tygodnia) następnie ustawiany jest czas rozpoczęcia i zakończenia cyklu. Jeśli wybrałeś cykl dni roboczych to program uruchomi się i zatrzyma w ustawionych ramach czasowych każdego roboczego dnia tygodnia. Jest to program typu ON/OFF. Tam gdzie jest to niezbędne, inne programy mogą zostać zapamiętane, jednak należy pamiętać o limicie ośmiu możliwych do zapamiętania programów. Jeśli kontynuujesz ustawianie nowych programów, pierwszy zapamiętany program zostanie usunięty. Minimalna przerwa potrzebna na programowanie cykli wynosi 1 minutę.
Dane techniczne:
 • Wyświetlanie: LCD
 • Napięcie źródła zasilania: 230V 50Hz
 • Operacje: 8 przełączeń ON/OFF
 • Odchylenie czasowe: < 2s (przy 25°C)
 • Bateria do przechowywania zapamiętanych programów: do 15 dni
 • Pobór mocy < 5VA
 • Włączony wskaźnik
 • Odporność na zużycie elektryczne 105 cykli
 • Odporność na zużycie mechaniczne: 107 cykli
 • Temperatura robocza: -10°C - +40C
 • Wilgotność: 35 – 85%RH
 • Liczba styków: 1NO + 1NC
 • Pojemność komutacyjna:
 • obciążenie aktywne: do 6A
 • obciążenie indukcyjne: do 2.5
 • Waga 120g
Montowanie:
 • szyna montażowa DIN

Cyfrowy programator jedno-kanałowy TE 15B

Opis:
 • Zegar wytwarzany jest w technologi CMOS z kwarcowym mini -kontrolerem, który zapewnia jego niezawodne funkcjonowanie.
 • Zegar został dostosowany do montażu na szynie DIN. Może on zapamiętać do sześciu programów ON/ OFF (cykli ON/OFF). Ustawienia każdego programu wprowadzane są za pomocą przycisków. Programowanie zaczyna się poprzez wybór dni tygodnia (można wybierać spośród całego cyklu tygodniowego, cyku dni roboczych, cyklu weekendowego lub konkretnego dnia tygodnia) następnie ustawiany jest czas rozpoczęcia i zakończenia cyklu. Jeśli wybrałeś cykl dni roboczych to program uruchomi się i zatrzyma w ustawionych ramach czasowych każdego roboczego dnia tygodnia. Jest to program typu ON/OFF. Tam gdzie jest to niezbędne, inne programy mogą zostać zapamiętane, jednak należy pamiętać o limicie ośmiu możliwych do zapamiętania programów. Jeśli kontynuujesz ustawianie nowych programów, pierwszy zapamiętany program zostanie usunięty. Minimalna przerwa potrzebna na programowanie cykli wynosi 1 minutę. Istnieje możliwość automatycznej korekcji czasu zgodnej z letnią i zimową zmianą czasu.
Dane techniczne:
 • Wyświetlanie: LCD
 • Automatyczne dostosowanie bierzącego czasu (korekcja czasu letniego/zimowego).
 • Napięcie źródła zasilania: 230V 50Hz
 • Operacje: 6 przełączeń ON/OFF
 • Odchylenie czasowe: < 2s (przy 25°C)
 • Bateria do przechowywania zapamiętanych programów: do 15 dni
 • Pobór mocy < 5VA
 • Włączony wskaźnik
 • Odporność na zużycie elektryczne 105 cykli
 • Odporność na zużycie mechaniczne: 107 cykli
 • Temperatura robocza: -10 - +40°C
 • Wilgotność: 35 – 85%RH
 • Liczba styków: 1NO + 1NC
 • Pojemność komutacyjna:
 • obciążenie aktywne: do 6A
 • obciążenie indukcyjne: do 2.5
 • Waga 120g
Montowanie:
 • szyna montażowa DIN

Cyfrowy programator jedno-kanałowy TE 20E

Opis:
 • Zegar wytwarzany jest w technologi CMOS z kwarcowym mini -kontrolerem, który zapewnia jego niezawodne funkcjonowanie. Zegar został dostosowany do montażu na szynie DIN. Możliwe jest ustawienie czterdziestu ośmiu cykli ON/OFF. Każde ustawienie programu dokonywane jest poprzez wybór czasu rozpoczęcia i zakończenia cyklu przy użyciu przycisków. W momencie, gdy program jest włączony, cykl czasu wskazywany jest jako przyciemniona sekcja na tarczy. Przykładowo, jeśli rozpoczniesz 2 godzinny program 2 godzinna przedziałka pomiędzy czasami ON i OFF na wyświetlaczu stanie się ciemna. Minimalna przerwa potrzebna na programowanie cykli wynosi 15 minut. Bateria pozwala na przechowywanie ustawień programów w przypadku braku zasilania.
Dane techniczne:
 • Napięcie źródła zasilania: 230V 50Hz
 • Odchylenie czasowe: < 2s (przy 25°C)
 • Bateria do przechowywania i pracy zapamiętanych programów: do 150 godzin
 • Pobór mocy < 5VA
 • Włączony wskaźnik
 • Odporność na zużycie elektryczne 105 cykli
 • Odporność na zużycie mechaniczne: 107 cykli
 • Temperatura robocza: -10 - +40°C
 • Wilgotność: 35 – 85%RH
 • Liczba styków: 1NO + 1NC
 • Bateria Li-lon 150h
Pojemność komutacyjna:
 • obciążenie aktywne: do 16A
 • Waga 120g
Montowanie:
 • szyna montażowa DIN

Zegar taryfowy (czasomierz) TE 18

Opis:
 • Zegar został dostosowany do montażu na szynie DIN. Jest on wykorzystywany do włączania taryfy oświetleniowej w budynkach mieszkalnych i wyłączania jej po upłynięciu ustawionego czasu. Łatwa regulacja przerw czasowych, montaż i obsługa. Niezawodny w użyciu.
Dane techniczne:
 • Napięcie źródła zasilania: 230V 50Hz
 • Zakres ustawienia: 0.5 to 20 min
 • Pobór mocy < 5VA
 • Temperatura robocza: -10-+55°C
 • Wilgotność: 45 – 85%RH
 • Liczba styków: 1 NO
 • Pojemność komutacyjna:
 • obciążenie aktywne: do 16A
 • obciążenie indukcyjne: do 10 A
 • Waga 75g
Montowanie:
 • szyna montażowa DIN

Przekaźnik czasowy “star/delta” TE 19

Opis:
 • Przekaźnik czasowy produkowany jest zgodnie z najnowszymi metodami i wykorzystaniem znakomitych jakościowo i niezawodnych materiałów. Zegar został dostosowany do montażu na szynie DIN. Wykorzystywany jest on do zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego odmierzania czasu w zapalnikach “star/delta” oraz do ustawiania stałych przerw czasowych. Programowanie dokonywane jest poprzez wybór jednostki czasu (sekundy lub minuty) oraz prędkości (x 0.1 lub x1) przy użyciu przełączników suwakowych, a następnie selekcję wartości za pomocą pokrętła (od 0 do 10). W momencie, gdy czasomierz otrzymuje sygnał zaczyna on wykonywanie ustawionego cyklu i zatrzymuje się w momencie, gdy dostępny jest nowy sygnał. Czasomierz umożliwia ustawienie czasu odwijania silnika w trybie star do 600s i zmianę czasu trybu delta zgodnie z preferencjami klienta
Dane techniczne:
 • Napięcie źródła zasilania: 230V 50Hz
 • Zakres regulacji pracy w trybie star: 1 do 600 sekund
 • Trafność powtórzeń +5% z całej skali
 • Trafność regulacji: +5% z całej skali
 • Czas zerowania: < 0.5s
 • Pobór mocy < 5VA
 • Odporność na zużycie elektryczne 100000 cykli
 • Odporność na zużycie mechaniczne: 1 000 000 cykli
 • Temperatura robocza: -10-+55°C
 • Wilgotność: 45 – 85%RH
 • Pojemność komutacyjna: do 5A
 • Wskazanie:
 • przy pracy w trybie “star”: czerwone wskazanie
 • przy pracy w trybie “delta”: zielone wskazanie
 • Waga 150g
Montowanie:
 • szyna montażowa DIN

Czasomierz TE8A - 1a, TE8A - 2a

Opis:
 • Czasomierz wytwarzany jest w technologi CMOS z kwarcowym mini -kontrolerem, który zapewnia jego niezawodne funkcjonowanie. Posiada on wbudowaną baterię, która pozwala na jego pracę bez ładowania do 150 godzin. Zegar został dostosowany do montażu na szynie DIN. Programowanie czasomierza odbywa się poprzez dobór dni roboczych w tygodniu, a następnie selekcję czasu początkowego i końcowego. Dostępny jest wybór dziesięciu trybów (jeden dla każdego dnia tygodnia, jeden dla dni roboczych, jeden dla weekendów, jeden dla całego tygodnia). Podczas ustawiania czasu, powinieneś zacząć najpierw od wprowadzenia godzin, a dopiero potem minut.
 • TE8A - 1a - możliwość zapamiętania do ośmiu programów. Odstęp czasowy pomiędzy wprowadzeniem czasu ON i OFF wynosi 1 minutę.
 • TE8A - 2a - posiada on dwa kanały robocze, z których każdy posiada zdolność do ustawienia czterech programów dla dnia lub tygodnia z minimalną przerwą na włączanie i wyłączanie wynoszącą 1 minutę.
 • Wskazanie na wyświetlaczu LCD, z wysoką rozdzielczością i wskazaniem czasu w godzinach, minutach i sekundach.
Dane techniczne:
 • Napięcie źródła zasilania: 230V 50Hz
 • Pobór mocy < 5VA
 • Odporność na zużycie elektryczne 107 cykli
 • Odporność na zużycie mechaniczne: 105 cykli
 • Temperatura robocza: -10ºC - +55ºC
 • Temperatura przechowywania: do 70C
 • Wilgotność: 45 – 85%RH
 • Pojemność komutacyjna: do 16A
 • Dwa przekaźniki wyjściowe
 • Bateria Li-lon 150h
 • Waga 150g
Montowanie:
 • szyna montażowa DIN

Przekaźniki impulsowe.

Opis:
 • Przekaźniki impulsowe pozwalają na zdalne sterowanie obwodem. Mogą być one operowane ręcznie, zdalnie, z kilku punktów kontrolnych lub impulsowo. Przekaźniki impulsowe są najczęściej wykorzystywane do sterowania obwodami oświetleniowymi w różnych miejscach publicznych posiadających wiele punktów kontrolnych.
Dane techniczne:
 • Napięcie sterownicze: 230V
 • Prąd znamionowy obwodu elektrycznego: 16А
 • Wytrzymałość elektryczna 200000 cykli
 • Maksymalna częstotliwość przełączania: 5 operacji na minutę
 • Długość impulsu: 50ms
Połączenie:
 • złącze tunelowe

Czasomierz TE 19M

Opis:
 • Czasomierz zostały wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii i z wykorzystaniem znakomitej jakości i niezawodnych materiałów i jest on przystosowany do montażu na szynie DIN. Jest on używany do zapewniania przerw czasowych w ośmiu programach czasowych, które przypisane są do skrótów klawiszowych. Istnieje możliwość pracy w zakresach czasowych (przypisanych do klawiszy K4, K5, K6): sekundach, minutach lub godzinach w zależności od potrzeb użytkownika. * Styk: do 3A
Charakterystyka techniczna:
 • Napięcie wejściowe: 230V 50Hz
 • Zakres ustawień: od 0,6 sekundy do 100 godzin
 • Trafność ustawienia: +5% z całej skali
 • Czas anulowania: < 0.5 sekund
 • Pojemność wykorzystana: < 5VA
 • Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 100000 cykli
 • Wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 1 000 000 cykli
 • Temperatura robocza: -10 - +55°С
 • Wilgotność: 45 – 85%RH
 • opcja obliczania: do 5A
 • Wskazanie:
 • na zasilaczu: czerwone wskazanie
 • na roboczym przekaźniku wyjściowym: zielone wskazanie
 • Waga 150 gr.
 • Funkcje czasowe: zgodnie z instrukcją programowania
Metoda montażowa:
 • Szyna DIN

Licznik cyfrowy CE15J

Opis:
 • Urządzenie montowane na szynie DIN. Używany jako licznik impulsowy bez zewnętrznego źródła zasilania. W tym celu urządzenie wyposażone zostało w baterie Li, która zapewnia przechowywanie danych i pracę urządzenia przez 5 lat. Licznik ten posiada podświetlany wyświetlacz czterocyfrowy zapewniający znakomitą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych. Wykorzystywany jest on do liczenia sekwencji impulsów z dodawaniem.
Dane techniczne:
 • Wyświetlanie: LCD
 • Napięcie źródła zasilania: wbudowana bateria
 • Sygnał wejściowy: 100-230V AC/DC
 • Trafność liczenia: < 0,002%
 • Bateria przechowująca dane: do 5 lat
 • Temperatura robocza: -5-+40°C
 • Wilgotność: 35 – 85%RH
 • Waga 120g
Montowanie:
 • szyna montażowa DIN
© Am-Elektro wszystkie prawa zastrzeżone. agrafnet.pl
Kalwaria Zebrzydowska
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
szybka nawigacja